Sikkerhed right to dream park
 

Right to Dream Park er et offentligt anlæg, og for området inden for hegnene gælder følgende ordensreglement samskrevet med de fællesregler for NordicBet Ligaen under afvikling af fodboldaktivitet:

Følgende regler skal overholdes og er ikke tilladt på Right to Dream Park:

 • Fremvisning af billetter, adgangskort eller anden akkreditering, som giver ret til ophold på stadion, skal ske til en hver tid på opfordring fra kontrollører, politi eller anden myndighed. Desuden skal man være villig til at lade sig visitere af en kontrollør.
 • Tilskuere skal indtage den plads, der er anført på billetten, medmindre anden plads anvises af kontrollører eller andet personale
 • Dækning af skilte og reklamebander med bannere er ikke tilladt uden forudgående aftale.
 • Racistiske, homofobiske og andre nedsættende eller diskriminerende ytringer er strengt forbudt.
 • At kaste med genstande af enhver art.
 • At bruge sjofelt eller fornærmende sprog overfor publikum, spillere, kontrollører eller andet personale.
 • At udvise nogen former for racistisk adfærd.
 • At forcere banehegnet og betræde spillepladsen.
 • At medbringe flasker, skarpe genstande, øl, alkohol samt fyrværkeri eller lignende effekter.
 • At medbringe cykler, barnevogne eller lign.
 • At medbringe nogen form for fødevarer (herunder alle former for mad og drikkevarer).
 • At færdes synligt beruset i Right to Dream Park, være i besiddelse af euforiserende stoffer eller genere andre på anden måde.
 • At opsætte plakater samt brochurer, løbesedler eller lignende uden forudgående tilladelse.
 • Henvisninger fra kontrollørerne skal efterkommes øjeblikkeligt.
 • Lokale stadionreglementer og kontrollørernes anvisninger skal tillige efterleves.
 • Af sikkerhedsmæssige hensyn kan kropsvisitering finde sted.
 • Tilsidesættelse af ovenstående, samt yderligere instruktioner fra kontrollørerne kan medføre bortvisning og i værste fald strafansvar.
 • Ovenstående punkter er ikke udtømmende
 

Standardregler omkring brug af Tifo og andre stemningsfremmende effekter:

Right to Dream Park følger Divisionsforeningens regler, dem kan du læse her

 

Forbud og afgifter for overtrædelser

Det er forbudt at forcere hegnet omkring fodboldbanen eller på anden vis opnå adgang til fodboldbanen. Gæster, der forcerer, forsøger at forcere eller har forceret hegnet omkring fodboldbanen eller på anden vis opnår eller forsøger at opnå adgang til fodboldbanen vil blive opkrævet en afgift på 10.000 kr., der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale med klubben.

Det er forbudt at besidde pyroteknik på stadion. Gæster, der medbringer eller forsøger at medbringe fyrværkeri, lysraketter, romerlys eller andre pyrotekniske genstande vil blive opkrævet en afgift på 5.000 kr., der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale med klubben.

Det er forbudt at benytte pyroteknik på stadion. Gæster, der benytter sig af fyrværkeri, lysraketter, romerlys eller andre pyrotekniske genstande, vil blive opkrævet en afgift på 5.000 kr., der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale med klubben.

Det er forbudt at kaste genstande på eller mod banen og/eller mod andre tilskuere. Gæster, der kaster med genstande på banen eller mod banen og/eller mod andre tilskuere vil blive opkrævet en afgift på 5.000 kr., der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale med klubben.

Det er forbudt at forsøge på eller at tage ophold på stadion, for personer der er ramt af karantæne. Ophold på stadion eller forsøg på at tage ophold på stadion af karantæneramte personer vil blive opkrævet en afgift på 5.000 kr., der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale med klubben.

Det er forbudt at besidde og/eller benytte maskering på stadion. Gæster, der besidder og/eller benytter maskering, vil blive opkrævet en afgift på 5.000 kr., der forfalder til betaling øjeblikkeligt eller efter konkret aftale med klubben.

Betaling af ovennævnte afgifter udelukker ikke anvendelse af øvrige sanktioner og retsforfølgelse.

Videoovervågning. Right to Dream Park er videoovervåget. Dokumentation for overtrædelse af ordensreglementet kan derfor videregives til politiet og DBU’s disciplinære system til brug for behandling af sager vedrørende overtrædelse af ordensreglementet. Oplysningerne gemmes som udgangspunkt i op til 30 dage, hvorefter de slettes. Oplysningerne kan dog gemmes længere, hvis det er nødvendigt med henblik på undersøgelse eller dokumentation af konkrete hændelser.