Sikkerhed Hillerød stadion

Følgende ordensregler er gældende for Hillerød Stadion 

Det er ikke tilladt: 

  • At forcere banehegn og betræde selve stadion græsset 

  • At forcere øvrige hegn eller afmærkninger 

  • At medbringe flasker, kasteskyts eller andet, der kan hindre eller forstyrre afvikling af arrangementerne på stadion. 

  • At medbringe romerlys / pyroteknik o.lign. 

  • At færdes synligt beruset på stadion – eller genere andre på anden måde. 

  • At opsætte plakater samt uddele brochurer, løbesedler o.lign. 

  • Medbringelse af større bannere samt andre rekvisitter til kampene kan ske efter forudgående tilladelse fra Hillerød Stadion. 

Manglende overholdelse af ordensreglerne kan medføre bortvisning / karantæne / bøde / indberetning m.v. 

Publikum skal være indstillet på, at der kan foretages visitation ved indgangen. 

Alle anvisninger givet af uniformerede kontrollører eller servicemedarbejdere skal straks efterkommes.